Értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve a vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Tárnok Nagyközség Önkormányzata módosítani kívánja a helyi településrendezési eszközöket Tárnok, Rákóczi út és Határ út sarkán elhelyezkedő 032/3-as és 032/4-es hrsz.-ú ingatlanok (Rákóczi Garden Lakópark) területére vonatkozóan.

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 75. §-a és Tárnok Nagyközség Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.28.) számú rendelet, valamint a 7/2024. (II.15.) számú képviselő-testületi határozat szerint a képviselő-testület megkezdi az érdemi partnerségi egyeztetést és a közigazgatási véleményezési eljárást.

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2. §-a szerint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.

A partnerségi véleményezési tervdokumentáció elkészült és megtekinthető az önkormányzati honlapon az alábbi címen:

http://dokumentumtar.tarnok.hu/dokumentumok/hirdetmenyek/STRHesz/Tarnok_TSZT_20240313.pdf

A tervekkel kapcsolatban Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Partnerségi Rendelete szerint a Partnerek a véleményezési szakaszban javaslatot, észrevételt tehetnek, valamint véleményt nyilváníthatnak.

A Tr. 65. § (2) bek. szerint:

„A partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.”

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje: 2024. március 14-től 2024. április 1-ig.

Javaslatot, észrevételt tenni a megadott véleményezési határidőben az elkészült dokumentációval kapcsolatban elektronikusan a titkarsag[kukac]tarnok.hu e-mail címen, továbbá papíralapon a Polgármesternek címezve, az önkormányzat címére – 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152. lehet.

Csatolmány(ok):

TÁRNOK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN TÖRTÉNŐ RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A RÁKÓCZI ÚT ÉS HATÁR ÚT SARKÁN ELHELYEZKEDŐ 032/3-AS ÉS 032/4-ES HRSZ.-Ú INGATLANOK (RÁKÓCZI GARDEN LAKÓPARK) TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN

Tárnok, 2024. március 13.

Dr. Lukács László

polgármester

Összegzés

Tárnok nagyközség Pest vármegyében, az Érdi járásban, a budapesti agglomerációban található. 

Lakosainak száma: 10 261 fő (2021-ben)

Nagyközségi Önkormányzat

Polgármester: Dr. Lukács László
Alpolgármester: Marozsán József
Jegyző: dr. Jenei-Kiss Gergely

Cím: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.
Telefon: 06 (23) 387 031

E-mail: titkarsag@tarnok.hu
Internet: http://tarnok.hu/

Ügyfélfogadás: Hétfőn és szerdán 8.15 - 12.00 és 12.30-16.15