A csatornatámogatás 2024. július 1-től hatályos szabályai:

A csatornatámogatás települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli ellátás annak a személynek, aki az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési KEOP Programban az érdekeltségi hozzájárulást a Tárnoki Víziközmű Vízgazdálkodási Társulat vagy a jogutód Önkormányzat részére teljes egészében megfizette, az ingatlanán a házi szennyvízhálózatot megvalósította és az ilyen módon csatornázott ingatlan a kérelem benyújtásának időpontjában legalább részbeni tulajdonában áll vagy az ingatlan haszonélvezője.

Csatornatámogatás annak a személynek nyújtható,

a) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap húszszorosát (570.000 Ft-ot)
b) a kérelem benyújtásának időpontjában az érdekeltségi hozzájárulással érintett ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője,
c) a házi szennyvízhálózatot ténylegesen megvalósította és
d) az érdekeltségi hozzájárulást teljes egészében megfizette.

Az a személy is jogosult a csatornatámogatásra,

- aki maga csak részben fizette meg az érdekeltségi hozzájárulást feltéve, hogy az érdekeltségi hozzájárulással érintett ingatlan tekintetében a teljes érdekeltségi hozzájárulás befizetésre került és a fenti a)-c) pontokban részletezett feltételek teljesülnek.

- akinek házastársa teljesítette fenti c) és d) pontban foglaltakat, de ő maga, mint kérelmező megfelel az a) és b) pontban foglaltaknak. A kérelemhez a házassági anyakönyvi kivonat egyszerű másolatát csatolni kell.

A csatornatámogatás összege 50 ezer forint, naptári évente egy alkalommal állapítható meg.

A csatornatámogatás ugyanazon ingatlanra tekintettel csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül az ott élő személyek és háztartások számától.

A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani. A nyomtatvány elérhető a Tárnoki Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjánál, valamint a tarnok.hu oldalról letölthető.

A kérelem benyújtására az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

 A kitöltött és eredetiben aláírt kérelmet

  • személyesen, ügyfélfogadási időben (hétfőn és szerdán 8.15-12.00 és 12.30-16.15) a Tárnoki Polgármesteri Hivatalban leadva,

  • postai úton, levélként megküldve (Tárnoki Polgármesteri Hivatal, 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.),

  • a Tárnoki Polgármesteri Hivatal (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.) postaládájába bedobva

  • ügyfélkapu megléte esetén elektronikus úton, e-papír használatával: https://epapir.gov.hu/

A kérelem e-mail formájában, illetve annak csatolmányaként nem nyújtható be!

  Kérelem nyomtatvány INNEN letölthető (pdf formátumban)

  

Összegzés

Tárnok nagyközség Pest vármegyében, az Érdi járásban, a budapesti agglomerációban található. 

Lakosainak száma: 10 261 fő (2021-ben)

Nagyközségi Önkormányzat

Polgármester: Dr. Lukács László
Alpolgármester: Marozsán József
Jegyző: dr. Jenei-Kiss Gergely

Cím: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.
Telefon: 06 (23) 387 031

E-mail: titkarsag@tarnok.hu
Internet: http://tarnok.hu/

Ügyfélfogadás: Hétfőn és szerdán 8.15 - 12.00 és 12.30-16.15