Tárnok Nagyközség Önkormányzata

2024. március 13-ától

Pályázatot ír ki

 sporttevékenység pénzügyi támogatására

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 6/2015.(II.23.) számú rendelete szabályozza a sportszervezetek pénzügyi támogatásának rendjét. A rendelet kiterjed a támogatandó szervezetekre, a támogatási feltételekre, a pályázat elbírálására. A Támogatott részére nyújtható támogatás nem haladhatja meg az évi 500.000,Ft-ot. A rendelet mellékleteként szerepel a pályázati űrlap, mely letölthető a http://tarnok.hu/onkormanyzati-palyazatok/199-sportszervezetek-tamogatasa honlapról vagy kérhető az önkormányzat Jegyzői Irodáján.

Tárnok Nagyközség Önkormányzata 6/2015.(II.23.) számú rendelete szerint pályázatot nyújthat be:

  • tárnoki székhelyű vagy telephelyű sportszervezet
  • önkormányzattal együttműködő, sporttal foglalkozó szervezetek

A pályázathoz a pályázó szervezetnek kötelező mellékletként csatolni kell:

  • a hatályos alapító okiratnak a szervezet képviselője által hitelesített másolatát,
  • székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, harminc napnál nem régebbi kivonatát;
  • döntéshozó szerve üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozati kivonat másolatát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza;
  • amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásban is részesült, az erről szóló határozat másolatát;
  • a pályázat benyújtását megelőző évről szóló közhasznúsági jelentését, illetve ennek hiányában azonos adattartalmú dokumentációt (csak közhasznú szervezeteknek)
  • annak igazolása, hogy a pályázott összeg 30 %-ával megegyező saját bevétellel rendelkezik;
  • annak igazolását, hogy pályázó nem rendelkezik köztartozással; (NAV és önkormányzati adóhatóság által igazolva)

 A pályázat hiányos benyújtása esetén a támogatás iránti kérelem elutasításra kerül.

Előnyt jelent:

-     gyerekekkel foglalkozó szervezetek jelentkezése

-     nagy tömegeket megmozgató programok megszervezése

-     támogatási összeg fejlesztési célú felhasználása

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatás összegét nem fordíthatja a napi működéssel kapcsolatos költségekre.

Pályázat beérkezésének határideje: 2024. április 24. (szerda) 16.00 óra

A pályázatok leadási helye:

 Tárnoki Polgármesteri Hivatal (Tárnok, Dózsa György út 150-152.)

Pályázatokon kérjük feltüntetni:

- Sporttevékenység pénzügyi támogatása

Tárnok, 2024. március 13.                                                                

Tárnok Nagyközség Önkormányzata

      

Összegzés

Tárnok nagyközség Pest vármegyében, az Érdi járásban, a budapesti agglomerációban található. 

Lakosainak száma: 10 261 fő (2021-ben)

Nagyközségi Önkormányzat

Polgármester: Dr. Lukács László
Alpolgármester: Marozsán József
Jegyző: dr. Jenei-Kiss Gergely

Cím: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.
Telefon: 06 (23) 387 031

E-mail: titkarsag@tarnok.hu
Internet: http://tarnok.hu/

Ügyfélfogadás: Hétfőn és szerdán 8.15 - 12.00 és 12.30-16.15